Statuten, reglementen, algemene voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden en gedragscode

Lees hier de algemene voorwaarden der Studievereniging Spectrum!

Lees hier de gedragscode der Studievereniging Spectrum!

Reglementen (HR, FR, SR)

Lees hier het huishoudelijk reglement (HR) der studievereniging Spectrum! 
Lees hier het financieel reglement (FR) der studievereniging Spectrum!
Lees hier het sollicitatie reglement (SR) der studievereniging Spectrum!

Statuten

Lees hier de statuten der studievereniging Spectrum!

Privacy

Lees hier het privacy policy der studievereniging Spectrum!
Lees hier het verwerkingsregister der studievereniging Spectrum!
Lees hier het datalek protocol der studievereniging Spectrum!