KasCo

De kascommissie is een commissie die als het ware de penningmeester controleert. De KasCo controleert een jaar lang alle in- en uitgaven van de vereniging. Aan het einde van het bestuursjaar mag de penningmeester (en eigenlijk het hele bestuur) alleen aftreden als de KasCo de leden adviseert de jaarrekening goed te keuren. Een handige commissie dus!