WhatsApp Image 2022-06-08 at 1.14.32 PM.jpeg

Statutenwijziging inputmoment

Beschrijving

Geïnteresseerd in de werking van onze vereniging? Wie heeft waarover eigenlijk macht? En welke rechten plichten hebben leden? Spectrum is op dit moment bezig met het herschrijven van onze statuten, waarin al deze vragen aan de orde komen. Er ligt op dit moment een eerste versie van de gewijzigde statuten. Mocht je daar meer over willen weten of er aanmerkingen op hebben, kom dan morgen naar hokje B1.19M om 17:00 voor het statutenwijziging inputmoment!

Onderdelen

Statutenwijziging inputmoment
B1.19M Science Park van 9 jun 2022 17:00
tot 9 jun 2022 19:00

Extra Informatie

Hoi Speccies,

De afgelopen maanden hebben we de statuten en het huishoudelijk reglement [HR] van onze studievereniging herschreven. Statuten zijn vergelijkbaar met een grondwet: ze leggen de rechten en plichten van de leden, de organisatiestructuur en de bevoegdheidsverdeling van onze vereniging vast. Deze zaken worden in het HR vervolgens verder uitgewerkt. De nieuwe voorgestelde statuten en HR worden, inclusief beknopte toelichtingen bij alle wijzigingen, gedeeld in de Spectrum Whatsappgroep. Je kan ze ook hier vinden.

Voordat we ze officieel voorleggen aan de algemene ledenvergadering willen we graag eerst jullie input hebben! Daarom is er aankomende donderdag vanaf vijf uur een inputmomentje in hokje B1.19M. Iedereen die aanmerkingen heeft op de voorgestelde wijzigingen, of gewoon geïnteresseerd is, is welkom!

Groeten,

bestuur en de werkgroep statuten